Privacybeleid

Menu openen Menu sluiten

Privacybeleid

Privacybeleid

Dit Privacybeleid werd het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.

Centresoft Limited (“Wij”) streven ernaar uw privacy te beschermen en te respecteren.

In dit Privacybeleid (samen met onze gebruiksvoorwaarden en alle overige documenten waarnaar hierin wordt verwezen) wordt de basis uiteengezet waarop alle persoonsgegevens die we van u verzamelen, of die u aan ons verstrekt, door ons worden verwerkt (“Persoonsgegevens”). Centresoft Ltd is de gegevensverwerker met betrekking tot uw Persoonsgegevens. Lees het volgende zorgvuldig door om onze opvattingen en praktijken met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe wij deze behandelen te begrijpen.  Door www.playstation-gear.com/nl-nl te raadplegen, erkent u de praktijken die in dit beleid uiteengezet worden. 

Centresoft gebruikt cookies en/of gelijkaardige technologieën voor haar eigenschappen. Voor meer informatie over het gebruik van cookies door Centresoft raadpleegt u ons Cookiebeleid, wat ter referentie eveneens in dit Privacybeleid is opgenomen en hiervan deel uitmaakt. 

Centresoft behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid op elk moment te wijzigen door een aangepaste versie online te posten op https://www.playstation-gear.com/nl-nl/privacybeleid, kijk dit dus regelmatig na zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Indien wij wezenlijke wijzigingen in dit Privacybeleid doorvoeren, zullen wij u daarvan in kennis stellen in ons gepubliceerde Privacybeleid en op onze home page.

Reikwijdte van dit Privacybeleid

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op de website of online eigenschappen van derde partijen naar welke onze website kan verwijzen, en u erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de beveiliging of voor privacypraktijken op elk van deze websites van derden, hun eigenschappen of systemen. Soms kunnen wij u verwijzen naar een site die beheerd wordt door een dienstverlener of partner. Hoewel de pagina waarop u gegevens verstrekt er hetzelfde uitziet als die van de eigenschappen, kan deze verzameling van gegevens toch geregeld zijn door een ander privacybeleid van onze dienstverlener of partner.

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op Persoonsgegevens die u verstrekt in het kader van een sollicitatie bij Centresoft. 

Gegevens die wij van u verzamelen

Centresoft verzamelt Gegevens over u via uzelf en andere bronnen. Zoals hieronder in detail uiteengezet, gebruiken we en, in bijzondere gevallen, combineren we deze gegevens om te functioneren, inhoud aan te passen, te personaliseren, onze eigenschappen aan te passen en te verbeteren, en om met u te communiceren of gepersonaliseerde informatie toe te sturen, met inbegrip van marketing- en promotiedoeleinden. Wij zullen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

 • Gegevens die u ons verstrekt. 
 • Dit zijn gegevens over uzelf die u ons verstrekt door het invullen van formulieren op onze site www.playstation-gear.com/nl-nl ("onze site") of door met ons te communiceren via telefoon, e-mail of andere kanalen. Het omvat gegevens die u verstrekt wanneer u zich registreert om onze site te gebruiken, een product op te zoeken of een bestelling plaatst op onze site. De gegevens die u ons verstrekt omvat uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, land en wachtwoord. Wij kunnen ook de mogelijkheid bieden om een account aan te maken via uw sociale media login API, zoals Facebook of Twitter. Daarvoor verzamelen wij uw gegevens zoals hierboven beschreven, uitsluitend in overeenkomst met uw instellingen voor sociale media of PSN privacyinstellingen.
 • Om u te kunnen voorzien van klantendiensten en u te ondersteunen in het oplossen van elke kwestie die u tegenkomt, verzamelen wij gegevens over u met inbegrip van uw contactgegevens, samen met details over de kwestie die wordt voorgelegd aan de klantendienst en diens oplossing daarvoor.


Wij verzamelen geen creditcard- of andere betalingsgegevens wanneer u producten online aankoopt. U kunt wel verzocht worden om creditcard- en / of betalingsgegevens te verstrekken aan één van onze externe dienstverleners om de aankoop te kunnen afronden. Wij raden u aan het privacybeleid van onze externe dienstverleners na te kijken voordat u hen van persoonsgegevens voorziet, want hun privacypraktijken kunnen afwijken van de onze. Op het moment van de aankoop, in bijzondere gevallen, heeft u eveneens de mogelijkheid om gegevens (zoals uw e-mailadres) aan Centresoft te verstrekken met als doel het verzenden van bijkomende informatie of aanbiedingen.

 • Gegevens die wij van u verzamelen. Tijdens elk bezoek aan onze site, zullen wij automatisch de volgende gegevens van u verzamelen:
 • Wanneer u onze eigenschappen raadpleegt of gebruikt verzamelen, verwerken en/of combineren wij gegevens over uw gebruik van onze site, zoals websites die u bezocht voor en nadat u onze site heeft gebruikt, browser type en taal, IP adres, informatie over hardware en software, advertentie ID, aankoopgeschiedenis en gegevens van sociale media. Wij gebruiken hiervoor Cookies en/of gelijkaardige technologieën (gezamelijk naar verwezen als “Cookies”). Bovendien gebruiken wij en onze partners Cookies om advertenties op onze site te plaatsen. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.
 • Centresoft verzamelt, verwerkt en combineert gegevens zoals uw leeftijd, geslacht, naam, e-mailadres, marketingvoorkeuren en informatie betreft klantendienst. 


 • Ontvang nieuwsbrieven over producten, ontvang marketing e-mails en/of enquêtes
 • Wij bieden u de mogelijkheid aan om regelmatig nieuwsbrieven of marketing te ontvangen per e-mail over onze producten en diensten. Op elk moment kunt u uw voorkeuren beheren in uw accountinstellingen en ervoor kiezen geen nieuwsbrieven meer te ontvangen door u uit te schrijven via de link onderaan elke e-mail die wij u toesturen. 


Cookies

Wij gebruiken cookies en/of gelijkaardige technologieën op onze site, voor meer informatie over ons gebruik van cookies, raadpleeg ons Cookiebeleid, wat ter referentie eveneens in dit Privacybeleid is opgenomen en hiervan deel uitmaakt.


Waarvoor de gegevens gebruikt worden

Zoals hieronder in detail uiteengezet, verwerken en delen wij uw persoonsgegevens enkel wanneer wij ons hiervoor kunnen baseren op een wettelijke rechtsgrond en op adequate voorzorgsmaatregelen. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor doeleinden die hieronder worden belicht.

Uitvoering van de diensten

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van onze diensten, om onze producten te kunnen voorzien en ondersteunen of voor elke andere functie waarom u verzoekt of die u inschakelt. Dit houdt in dat wij uw persoonsgegevens bijvoorbeeld gebruiken om: 

 • uw persoonlijke account en lijst van aankopen te beheren; 
 • aankopen die u maakt te voldoen; of
 • een klantendienst te voorzien.


Toestemming

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming. Dit omvat bijvoorbeeld het voorzien van:

 • nieuwsbrieven en rechtstreekse e-mails over onze producten; indien u een bestaande klant bent, zullen wij u enkel elektronisch contacteren (via e-mail of SMS) met informatie over goederen en diensten vergelijkbaar met die u eerder aankocht of met een aanbieding voor korting voor u. Indien u een nieuwe klant bent en waar wij het toestaan aan derden om uw gegevens te gebruiken, zullen wij (of zij) u enkel via elektronisch kanalen contacteren indien u daarvoor uw toestemming heeft verleend. Indien u niet wenst dat wij uw gegevens op deze manier gebruiken, of uw gegevens met derde partijen delen voor marketingdoeleinden, dient u het vakje aan te vinken op het formulier waarmee wij uw gegevens verzamelen; en 
 • evenals bij bepaalde andere marketingfuncties.

Gerechtvaardigd belang

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben. Dit omvat bijvoorbeeld de verwerking:

 • om u te kunnen voorzien van de gevraagde klant- of technische ondersteuning;
 • om problemen met onze huidige en toekomstige site te kunnen oplossen en deze te verbeteren met inbegrip van troubleshooting, data-analyse, testuitvoering, onderzoeks- en statistische doeleinden;
 • om te kunnen verzekeren dat de inhoud van onze site op de meest doeltreffende manier gepresenteerd wordt aan u en op uw computer;
 • om uw online ervaring met ons te kunnen personaliseren en u te kunnen contacteren betreft toepasselijke marketingvoorkeuren; en
 • voor het instellen, uitbouwen of verdedigen van juridische vorderingen of wanneer rechtbanken handelen in hun gerechtelijke hoedanigheid.

Wettelijke verplichting

Wij verwerken uw persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting waartoe wij gebonden zijn.  

Openbaarmaking van uw gegevens

Zoals hieronder in detail uiteengezet, deelt Centresoft gegevens met: Elk lid van onze groep, wat betekent dochterondernemingen, onze uiteindelijke holdingmaatschappij en haar dochterondernemingen, zoals gedefinieerd in sectie 1159 van de UK Companies Act 2006.

Dienstverleners en partners

 • Dienstverleners en partners voorzien goederen en diensten (bijvoorbeeld, platformaanbieders, betalingsverwerking, diensten voor klantondersteuning, IT hardware en software) aan Centresoft om onze site te kunnen ondersteunen, te laten functioneren en te ontwikkelen en om marketingcommunicaties namens ons te verspreiden. Dienstverleners gebruiken uw persoonsgegevens om de diensten die zij voorzien te kunnen uitvoeren, te leveren en/of van tijd tot tijd te kunnen verbeteren. Wij delen geen persoonsgegevens met dienstverleners om hun eigen marketingdoeleinden te dienen of elk ander doel dan deze uiteengezet in de paragraaf over uw toestemming;
 • Indien u instemt om e-mails van Sony Interactive Entertainment Europe (“SIEE”) te ontvangen, dan kan CentreSoft Limited gegevens delen met SIEE over u en uw bezoeken aan PlayStation Gear, om te helpen e-mails te personaliseren zoals uiteengezet in het Privacybeleid van SIEE. Indien u ervoor kiest u uit te schrijven voor deze e-mails, zal CentreSoft Limited niet langer gegevens delen met SIEE. U kunt zich uitschrijven via het PlayStation Network indien u een account heeft, of via de link onderaan de e-mails van SIEE;
 • adverteerders en advertentienetwerken die gegevens nodig hebben om relevante advertenties te kunnen selecteren en weergeven aan u en anderen. Wij maken geen gegevens openbaar over identificeerbare individuen aan onze adverteerders, maar wij zullen hen voorzien van geaggregeerde gegevens van onze gebruikers. Wij kunnen zulke geaggregeerde gegevens eveneens gebruiken om adverteerders te helpen in het bereiken van het doelpubliek dat zij beogen. Wij maken gebruik van de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben om te voldoen aan de wensen van onze adverteerders door hun advertenties te tonen aan het beoogde publiek; 

Wet

Wij zullen uw gegevens ter goeder trouw vrijgeven waartoe wij wettelijk verplicht zijn, met inbegrip van maar niet beperkt tot vrijgave aan wethandhavingsautoriteiten of andere regeringsambtenaren in het kader van een onderzoek naar fraude, schending van intellectuele eigendomsrechten of elke illegale activiteit die u of ons kan blootstellen aan juridische aansprakelijkheid. 

Dit houdt in het beantwoorden van juridische verzoeken van rechtsgebieden buiten het Verenigd Koninkrijk, waarbij wij ter goeder trouw geloven dat het antwoord wettelijk vereist is in dat rechtsgebied, gebruikers in dat rechtsgebied betreft, en overeenkomt met internationaal erkende richtlijnen.


Juridische rechten

Wij zullen uw persoonsgegevens vrijgeven aan onze juridische adviseurs, deskundigen, wethandhavingsautoriteiten of andere regeringsambtenaren wanneer dit noodzakelijk is om onze juridische rechten uit te oefenen, vast te leggen of te verdedigen. 


Het beschermen van anderen

Wij geven uw gegevens vrij aan derden wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor de bescherming van rechten of eigendommen of de veiligheid van een persoon. 


Verkoop van ons bedrijf of aandelen

Daarnaast, in het geval van een fusie, overname, reorganisatie, faillissement of gelijkaardige gebeurtenis, kunnen de gegevens met inbegrip van persoonsgegevens en communicaties van Centresoft doorgegeven of toegekend worden aan onze opvolger.


Waar wij uw persoonsgegevens opslaan

De gegevens die wij van u verzamelen zullen opgeslagen worden in het VK, wij nemen commercieel verantwoorde maatregelen om uw privacyrechten te beschermen in overeenstemming met dit Privacybeleid. 

Beveiliging

Alle informatie die u ons verstrekt is opgeslagen op onze beveiligde servers. Wij treffen verschillende beveiligingsmaatregelen die ontworpen zijn om uw persoonsgegevens te beschermen en deze geheim te houden (tenzij het van niet-vertrouwelijke aard is, bijvoorbeeld openbare informatie). Elke betalingstransactie wordt bijvoorbeeld gecodeerd met behulp van SSL-technologie. Wij nemen ook de nodige maatregelen zodat uw verzamelde persoonsgegevens beschermd zijn tegen misbruik en aanpassing. Wanneer wij u voorzien hebben van een wachtwoord (of wanneer u er zelf één koos) dat u toestaat bepaalde delen van de site te raadplegen, bent u zelf verantwoordelijk om dit wachtwoord geheim te houden. Wij vragen u dit wachtwoord met niemand te delen. Bovendien vragen wij aan onze dienstverleners die persoonsgegevens namens ons verwerken om zelf verschillende beveiligingsmaatregelen te treffen die ontworpen zijn om uw persoonsgegevens te beschermen. Het internet is echter van nature een onveilige omgeving en de aard van beveiligingsrisico’s evolueert voortdurend, net als de voor de industrie geldende technische en organisatorische maatstaven ter beheer van dergelijke risico’s. Een volledige beveiliging van persoonsgegevens die zijn verzameld, opgeslagen en gebruikt door ons of onze dienstverleners kan daarom niet gegarandeerd worden.

Uw rechten betreft uw persoonsgegevens

U heeft de volgende rechten naast uw recht tot inzage, rectificatie, wijziging of verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens. Om uw persoonsgegevens in te kijken of te verwijderen, kunt u een verzoek indienen via de contactgegevens vermeld in de sectie Contact hieronder. 

U kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen of rechtsgronden gerelateerd aan uw specifieke situatie. U heeft, in het bijzonder, controle over de reikwijdte van onze marketing naar u toe en u heeft op elk moment het recht te verzoeken om geen marketing berichten meer te ontvangen. 

In bepaalde omstandigheden, kunt u aan ons verzoeken om uw persoonsgegevens die u ons verstrekt heeft, over te dragen. U kunt ons uw verzoek toesturen via de contactgegevens vermeld in de sectie Contact hieronder.

Wanneer wij gehouden zijn aan uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u op elk moment het recht dergelijke toestemming opnieuw in te trekken voor verder gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt dit doen via de contactgegevens vermeld in de sectie Contact hieronder.

Wij verwijderen uw persoonsgegevens die wij verwerken voor de uitvoering van een overeenkomst of die gebaseerd zijn op uw toestemming indien u uw overeenkomst met ons beëindigd, indien u uw toestemming intrekt of indien u aan ons verzoekt uw persoonsgegevens te verwijderen in overeenstemming met dit Privacybeleid. Per uitzondering zullen wij uw persoonsgegevens niet verwijderen wanneer wij nog steeds een gerechtvaardigd belang hebben om uw Persoonsgegevens te gebruiken. Wij zullen bijvoorbeeld uw Persoonsgegevens nog steeds bijhouden om conflicten te beslechten, onze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen of andere gebruikersovereenkomsten, of om aan juridische vereisten te voldoen; in dit geval zullen uw Persoonsgegevens geblokkeerd worden voor elk ander gebruik. In elk geval houden en gebruiken wij uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die zijn beschreven in dit Privacybeleid. Omwille van technische redenen kunnen overblijvende kopieën van gegevens die werden verwijderd van uw account en/of van de eigenschappen behouden blijven in onze back-upsystemen gedurende ongeveer een maand.

Wij hopen hiermee duidelijkheid te hebben geschept over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Mocht u toch nog bepaalde bedenkingen hebben, heeft u eveneens het recht om een klacht in te dienen bij toezichthoudende autoriteiten. U kunt uw klacht aanhangig maken in uw woonplaats, de plaats waar u werkt of waar een vermeende schending van de wet op gegevensbescherming zich heeft voorgedaan.


Contact

Vragen, opmerkingen of verzoeken betreft dit Privacybeleid zijn welkom en moeten gericht worden aan Consumer Services, Centresoft Limited, 6 Pavilion Drive, Holford, Birmingham B6 7BB, Verenigd Koninkrijk of NLCS@Playstation-gear.com

Meer informatie nodig?

Als je een vraag hebt, staat die misschien al in onze veelgestelde vragen

Ga naar veelgestelde vragen