Consumentenvoorwaarden

Menu openen Menu sluiten

Consumentenvoorwaarden

Onze Leveringsvoorwaarden 

1. Deze voorwaarden

1.1 Wat valt er onder deze voorwaarden. Dit zijn de voorwaarden waaronder wij fysieke producten aan u leveren. 

1.2 Waarom moet u ze lezen. Lees deze voorwarden zorgvuldig door voordat u uw bestelling bij ons indient. In deze voorwaarden staat wie we zijn, hoe we producten aan u zullen leveren en hoe u en wij het contract kunnen wijzigen of beëindigen, wat te doen als er een probleem is en andere belangrijke informatie. Door een bestelling bij Centresoft Limited te plaatsen verklaart u aan deze voorwaarden gebonden te zijn. 

2. Informatie over ons en hoe u contact met ons kunt opnemen

2.1 Wie zijn wij. Wij zijn Centresoft Limited, een bedrijf dat in Engeland en Wales is geregistreerd. Ons bedrijfsregistratienummer is 01673860 en wij zij statutair gevestigd te 6 Pavilion Drive, Holford, Birmingham, West Midlands, B6 7BB, Verenigd Koninkrijk. BTW nummer NL 8255 437 45. 

Hoe kunt u contact met ons opnemen. U kunt contact met ons opnemen via de contactgegevens die op de pagina ‘Contact Us’ worden vermeld

2.2 Hoe kunnen wij contact met u opnemen. Als wij contact met u moeten opnemen, zullen we dit telefonisch doen als u ons uw telefoonnummer heeft gegeven, of door u een e-mail te sturen op het e-mail adres of het postadres dat u in uw bestelling aan ons heeft doorgegeven. 

"Schriftelijk" omvat ook e-mails. Als we de woorden "schriftelijk" in deze voorwaarden gebruiken, worden hier ook e-mails mee bedoeld.

3. Ons contract met u

3.1 Hoe accepteren wij uw bestelling. Onze acceptatie van uw bestelling vindt plaats wanneer we onze bevestiging van uw bestelling naar u e-mailen. Op dit moment komt een contract tot stand tussen u en ons. 

3.2 Als wij uw bestelling niet kunnen accepteren. Als wij uw bestelling niet kunnen accepteren zullen wij u hiervan schriftelijk in kennis stellen en de aankoopprijs aan u terugbetalen. Wij zullen u per e-mail een kennisgeving sturen wanneer deze terugbetaling op uw rekening is bijgeschreven. Dit kan zijn omdat het product niet op voorraad is, wegens onverwachte limieten van onze resources die we niet redelijkerwijs kunnen plannen omdat we een fout hebben geïdentificeerd in de prijs of omschrijving van het product, of omdat we niet kunnen voldoen aan een leveringsdatum die u heeft opgegeven. 

3.3 Uw bestellingsnummer. Wij zullen een bestellingsnummer aan uw bestelling toewijzen en dit nummer aan u doorgeven als we uw bestelling accepteren. Het helpt ons als u ons het bestellingsnummer meedeelt als u contact met ons opneemt over uw bestelling.

4. ONZE PRODUCTEN

4.1 Producten kunnen enigszins afwijken van de afbeelding. De afbeeldingen van de producten op onze website zijn uitsluitend ter illustratie bedoeld. Hoewel we alles in het werk hebben gesteld om de kleuren nauwkeurig weer te geven, kunnen we niet garanderen dat de kleuren van de producten nauwkeurig door een apparaat worden weergegeven. Uw product kan enigszins van die afbeeldingen afwijken.

4.2 De productverpakking kan afwijken. De verpakking van het product kan afwijken van de verpakking die op afbeeldingen op onze website wordt weergegeven. 

5. Levering van de producten

5.1 Verzendkosten. De verzendkosten zijn zoals op onze website aan u wordt weergegeven.

5.2 Wanneer worden de producten geleverd. Tijdens het bestellingsproces laten we u weten wanneer de producten worden geleverd, afhankelijk van de voorwaarden van onze vervoerder. De gegevens worden op de bevestigingspagina van de bestelling weergegeven voordat de bestelling wordt geplaatst.

5.3 Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen die buiten onze macht liggen. Als de levering van de producten wordt vertraagd door een gebeurtenis die buiten onze macht ligt, dan zijn wij niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door die gebeurtenis. Dit laat uw wettelijke rechten onverlet.

5.4 Als u niet thuis bent wanneer het product wordt geleverd. Als er niemand op uw adres aanwezig is om de levering in ontvangst te nemen en de producten passen niet als post door uw brievenbus, dan zal de door ons aangewezen vervoerder instructies verstrekken om het opnieuw bij u te bezorgen.

5.5 Als u geen nieuwe levering regelt. Als u, nadat een levering is mislukt geen nieuwe levering regelt of de producten niet binnen een redelijke termijn bij de door ons aangewezen vervoerder afhaalt, komen de kosten van deze mislukte levering voor uw rekening. Als het ons ondanks redelijke inspanningen niet lukt om contact met u te krijgen of de levering of het afhalen niet opnieuw kan worden geregeld, kunnen we het contract beëindigen, waarna artikel 7 van toepassing zal zijn.

5.6 Wanneer wordt u verantwoordelijk voor de producten. Producten worden uw verantwoordelijkheid op het moment dat wij ze afleveren op het door u aan ons opgegeven afleveringsadres. 

5.7 Eigendomsvoorbehoud. Producten die aan u worden geleverd blijven eigendom van Centresoft Limited tot volledige betaling. 

5.8 Redenen voor het opschorten van de levering van producten aan u. Wij kunnen het leveren van een product opschorten om:

5.8.1 technische problemen te behandelen of kleine technische wijzigingen aan te brengen; of

5.8.2 het product te updaten, zodat het voldoet aan wijzigingen in relevante wetten en vereisten.

HERROEPINGSRECHT

6.1 Aanwijzing met betrekking tot HET HERROEPINGSRECHT

U heeft het recht om uw bestelling binnen 14 dagen zonde opgave van redenen te annuleren. De herroepingstermijn is 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangegeven derde (anders dan de vervoerder) de aangekochte goederen heeft ontvangen (of het laatste artikel, zending of onderdeel als de bestelling bestaat uit goederen of meerdere zendingen of onderdelen die afzonderlijk worden geleverd, of vanaf de dag waarop het contract is gesloten, als het diensten of digitale content betreft die niet op een tastbaar medium worden geleverd (bijv. CD of DVD). 

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons in kennis stellen (Centresoft Limited, 6 Pavilion Drive, Holford, Birmingham, West Midlands, B6 7BB, UK, e-mail : NLCS@playstation-gear.com, telefoonnummer (0031) 207 036 461 middels een ondubbelzinnige mededeling (bijv. een per post verzonden brief, een fax, of een e-mail) van uw beslissing om uw bestelling te annuleren. U kunt uw annuleringsverzoek indienen door gebruik te maken van de Return Request Form of door contact met ons op te nemen of door gebruik te maken van het Annuleringsformulier, waarvan het gebruik echter niet verplicht is.

U kunt het Annuleringsformulier of een andere ondubbelzinnige verklaring van annulering ook invullen en elektronisch op onze website naar ons toesturen (webadres invoegen). Mocht u gebruik maken van deze optie, dan zullen wij zonder onnodige vertraging, bijv. per e-mail, de ontvangst van deze annulering aan u bevestigen.

Om aan de herroepingsdeadline te voldoen is het voldoende dat u uw mededeling, dat u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht, naar ons toestuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

6.2 GEVOLGEN VAN HERROEPING

Als u uw bestelling annuleert, zullen we alle van u voor de aangekochte goederen ontvangen betalingen terugbetalen, met inbegrip van de verzendkosten (met uitzondering van extra kosten als u een verzendmethode heeft gekozen die anders en duurder is dan de goedkoopste verzendmethode die wij aanbieden). Vergoedingen worden zonder onnodige vertraging betaald, uiterlijk 14 dagen na de dag waarop we uw mededeling hebben ontvangen dat u de bestelling annuleert. Voor deze restitutie gebruiken we dezelfde betalingsmethode die u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij u en wij uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. In ieder geval worden er geen kosten aan u in rekening gebracht in verband met deze restitutie. We kunnen met de terugbetaling wachten tot we de goederen terug hebben ontvangen of tot u bewijs heeft geleverd dat ze zijn teruggestuurd, welke daarvan het eerste plaatsvindt. 

U moet de goederen zonder onnodige vertraging terugsturen naar ons: NBG EDV Handels und Verlags GmbH, Brunnfeld 2, D – 93133, Burglengenfeld, Deutschland en in ieder geval uiterlijk 14 dagen na de dag waarop u de annulering van de bestelling aan ons heeft meegedeeld. Om aan deze deadline te voldoen is het voldoende dat u de goederen verstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. 

De normale kosten van het retourneren van de goederen komen voor uw rekening. Als de goederen vanwege hun aard of kwaliteit niet met de gewone post kunnen worden verzonden, dan zijn de directe kosten van het terugsturen van de goederen voor uw rekening. Goederen die niet geschikt zijn voor pakketverzending en die niet per post mogen worden verstuurd worden bij u afgehaald.

6.3 U hoeft alleen een vergoeding te betalen voor een eventuele verslechtering van de goederen als de waarde van de goederen is afgenomen door het hanteren van de goederen, behalve als dit nodig was om de aard, kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.

6.4 - UITZONDERINGEN OP HET HERROEPINGSRECHT

Het herroepingsrecht bestaat niet of vervalt voor contracten met betrekking tot

  • de levering van verzegelde audio- of video-opnamen of van verzegelde software indien het zegel na levering door u is verbroken;
  • de levering van producten verzegeld om gezondheids- of hygiënische redenen, zodra het zegel ervan na ontvangst door u is verbroken;
  • de levering van goederen die vanwege hun aard na aflevering willekeurig zijn vermengd met andere producten; en
  • de levering van goederen die aan persoonlijke behoeften zijn aangepast of die volgens de specificaties van de klant zijn gemaakt.

ONS RECHT OM HET CONTRACT TE BEËLNDIGEN

7.1 Wij kunnen het contract beëindigen als u het schendt. Wij kunnen het contract op elk moment beëindigen door naar u te schrijven als:

7.1.1 u geen betaling aan ons doet wanneer dit verschuldigd is en u nog steeds niet heeft betaald binnen 7 dagen na een aanmaning van ons dat de betaling verschuldigd is;

7.1.2 u niet binnen een redelijke termijn nadat wij u dit hebben gevraagd de informatie aan ons verstrekt die wij nodig hebben om de producten te leveren; of

7.1.3 u ons niet binnen een redelijke termijn toestaat om de producten aan u te leveren;

7.1.4 u ons niet binnen een redelijke termijn toegang geeft tot uw terrein en/of gebouw om de diensten te verstrekken.

7.2 U moet ons schadeloos stellen als u het contract schendt. Als we het contract beëindigen in de in artikel 8.1 beschreven omstandigheden zullen we u het bedrag terugbetalen dat u van tevoren heeft betaald voor producten die wij niet hebben geleverd, maar wij kunnen daarop een redelijke vergoeding in mindering brengen of u een redelijke vergoeding in rekening brengen voor de netto kosten die wij maken als gevolg van uw schending van het contract. 

8 Klachten; Wettelijke garantierechten

8.1 Hoe kunt u uw problemen aan ons meedelen. Indien u vragen of klachten over het product heeft, neem dan contact met ons op door gebruik te maken van de contactgegevens op de pagina ‘Contact Us’ op onze website. 

8.2 Uw wettelijke garantierechten. Als het product een gebrek heeft, heeft u gedurende een periode van twee jaar, of langer indien dat voortvloeit uit toepasselijke wet- en regelgeving, vanaf de dag waarop de producten aan u zijn geleverd de wettelijke garantierechten zoals bepaald in het Nederlandse Burgerlijk Wetboek. We zullen uw bestelling terugbetalen, repareren of vervangen of een korting geven op de aankoopprijs in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en niets in deze voorwaarden zal uw wettelijke garantierechten aantasten.

9. PriJS en betaling

9.1 Waar is de prijs van het product te vinden. De prijs van het product (inclusief BTW) is de prijs die wordt vermeld op de bestelpagina's wanneer u de bestelling plaatst. Wij nemen alle redelijke zorg in acht om te zorgen dat de prijs van het product zoals deze aan u is doorgegeven correct is. Zie echter artikel 9.3 voor wat er gebeurt als we een fout ontdekken in de prijs van het door u bestelde product. 

9.2 Wij belasten wijzigingen in het BTW-percentage door. Als het BTW-tarief tussen uw besteldatum en de datum waarop wij het product leveren wordt gewijzigd, passen we het Btw-tarief dat u betaalt aan, tenzij u het product al volledig hebt betaald voordat de wijziging van de BTW van kracht werd.

9.3 Wat gebeurt er als wij de prijs verkeerd hebben vermeld. Het is altijd mogelijk dat sommige van de producten die wij verkopen ondanks onze beste inspanningen onjuist geprijsd zijn. Normaal gesproken controleren we de prijzen voordat u uw bestelling accepteert zodat, als de juiste prijs van het product op uw besteldatum lager is dan onze aangegeven prijs op uw besteldatum, het lagere bedrag in rekening wordt gebracht. Als de juiste prijs op uw besteldatum hoger is dan de prijs die wordt vermeld, nemen wij contact met u op voor uw instructies voordat u uw bestelling accepteert. Als we uw bestelling accepteren en verwerken, terwijl er duidelijk en onmiskenbaar sprake is van een prijsfout en u dit redelijkerwijs als een verkeerde prijs kon herkennen, kunnen wij het contract beëindigen en eventuele bedragen die u heeft betaald aan u terugbetalen.

9.4 Wanneer en hoe moet u betalen. Wij accepteren betalingen met iDEAL BV, Visa Debit, Visa Credit, Mastercard Debit, Mastercard Credit, American Express en andere betalingsmethoden zoals PayPal of bankoverschrijvingen, indien geaccepteerd. De producten worden bij u in rekening gebracht voordat we ze verzenden. 

9.5 Wij kunnen rente in rekening brengen als u te laat betaalt. Als u ons op de vervaldatum nog niet heeft betaald kunnen we rente aan u in rekening brengen over het te laat betaalde bedrag tegen een percentage van 5% per jaar boven de basisrentevoet zoals van tijd tot tijd vastgesteld door de Europese Centrale Bank. Deze rente groeit dagelijks aan vanaf de vervaldatum tot de datum waarop het achterstallige bedrag daadwerkelijk is voldaan, ongeacht of dit voor of na een vonnis is. U moet de rente tegelijk met het achterstallige bedrag aan ons betalen. 

9.6 Wat te doen als u denkt dat een factuur niet klopt. Als u denkt dat een prijs of de waarde van een bestelling niet klopt, neem dan meteen contact met ons op om ons dit te laten weten. We zullen geen rente in rekening brengen tot we het probleem hebben opgelost.

10 Onze AANSPRAKELIJKHEID EN DE BEPERKING DAARVAN 

10.1 Wij zijn onbeperkt aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet of grove nalatigheid met betrekking tot een verplichting door ons of onze wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of hulppersonen.

10.2 Wij zijn aansprakelijk voor voorzienbare schade die kenmerkend is voor het contract in geval van een enigszins nalatige schending van een essentiële verplichting. Essentiële verplichtingen zijn die waarvan de niet-nakoming het bereiken van het contractuele doel in gevaar brengt. Essentiële verplichtingen zijn ook verplichtingen waarvan de nakoming vereist is om het contract uit te voeren en op de nakoming waarvan u normaal gesproken mag vertrouwen. Als wij een essentiële verplichting niet nakomen, zijn we uitsluitend aansprakelijk voor voorzienbare schade of verlies die kenmerkend is voor het contract. Wij zijn niet aansprakelijk voor een kleine niet-nakoming van enige andere verplichting die niet essentieel is in de zin van dit artikel. Wij sluiten onze aansprakelijkheid niet uit voor lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid en beperken deze niet op enigerlei wijze. Voorts zijn we onbeperkt aansprakelijk voor frauduleus verborgen gebreken en voor aanspraken op grond van art. 6:185 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (productaansprakelijkheid). 

10.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die u had kunnen voorkomen door ons advies op te volgen met betrekking tot het gebruik van een product, het toepassen van een gratis aan u aangeboden update of voor schade die is veroorzaakt doordat u de installatie-instructies niet goed heeft opgevolgd of omdat niet aan de door ons geadviseerde minimum systeemvereisten is voldaan.

10.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor zakelijke verliezen. Wij leveren de producten uitsluitend voor privégebruik en thuis. Als u de producten gebruikt voor een commercieel, zakelijk doel of voor doorverkoop zijn we niet aansprakelijk jegens u voor enige winstderving, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

10.5 Aansprakelijkheid voor handelingen van wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of hulppersonen. Indien en voor zover onze aansprakelijkheid uitgesloten of beperkt is, geldt deze beperking of uitsluiting ook voor onze wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en hulppersonen.

11. Hoe kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken

Zie het Privacybeleid [INSERT HYPERLINK TO PRIVACY POLICY] voor informatie over hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. 

12 Overige belangrijke voorwaarden

12.1 We kunnen deze overeenkomst aan iemand anders overdragen. We kunnen uw rechten en verplichtingen op grond van deze voorwaarden aan een andere organisatie overdragen. We zullen u altijd schriftelijk informeren als dit gebeurt en we zullen ervoor zorgen dat uw rechten op grond van het contract niet door de overdracht worden aangetast.

12.2 U heeft onze toestemming nodig om uw rechten aan iemand anders over te dragen (behalve dat u onze garantie altijd kunt overdragen). U kunt uw rechten of verplichtingen op grond van deze voorwaarden alleen aan een andere persoon overdragen als wij hier schriftelijk mee instemmen.

12.3 Niemand anders heeft rechten op grond van dit contract (behalve iemand aan wie u uw garantie doorgeeft). Dit contract is tussen u en ons. Geen enkele andere persoon heeft enig recht om de voorwaarden hiervan te handhaven.

12.4 Als een van de bepalingen van deze Leveringsvoorwaarden ongeldig, nietig of onafdwingbaar wordt geacht, laat dit de overige bepalingen onverlet. Elk lid van deze voorwaarden werkt apart. Als één ervan ongeldig, nietig of onafdwingbaar wordt geacht, blijven de overige leden volledig van kracht.

12.5 Zelfs als we een recht op grond van deze voorwaarden niet meteen afdwingen, kunnen we het later alsnog afdwingen. Als wij er niet meteen op staan dat u een verplichting op grond van deze voorwaarden nakomt, of als we niet meteen maatregelen tegen u nemen voor het schenden van deze voorwaarden, betekent dit niet dat u deze verplichtingen niet hoeft na te komen en zal dit ons er niet van weerhouden om later alsnog maatregelen tegen u te nemen. Bijvoorbeeld, als u een betaling niet heeft gedaan en we gaan niet achter u aan maar blijven de producten leveren, kunnen we u op een later tijdstip nog steeds verplichten om te betalen.

12.6 Welke wetgeving is van toepassing op deze voorwaarden en waar kunt u een gerechtelijke procedure instellen. Op deze voorwaarden is het Engelse recht van toepassing, met uitzondering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake Contracten voor de internationale verkoop van goederen (“CISG”). Dwingendrechtelijke bepalingen die van toepassing zijn op consumenten woonachtig in uw rechtsgebied worden hierbij niet uitgesloten. Voor klachten die niet anders kunnen worden opgelost wordt overeengekomen dat de rechtbanken in Engeland niet-exclusieve jurisdictie hebben. Dit betekent dat u een vordering die voortvloeit uit deze voorwaarden tegen ons kunt instellen bij een rechtbank die zich ofwel in Engeland bevindt ofwel in de EU-lidstaat waar u woont.

12.7 Alternatieve geschillenbeslechting. Alternatieve geschillenbeslechting is een proces waarbij een onafhankelijk orgaan de feiten overweegt en probeert het geschil op te lossen zonder dat u naar de rechtbank hoeft. Als u niet tevreden bent over hoe we een klacht hebben behandeld, wilt u wellicht contact opnemen met het bureau voor alternatieve geschillenoplossing waarvan wij gebruik maken. Houd er ook rekening mee dat geschillen ook bij het Europees Platform voor Geschillenbeslechting kunnen worden ingediend om online te worden opgelost.


ANNULERINGSFORMULIER

Aan:Centresoft Limited, Customer Services, 6 Pavilion Drive, Holford, Birmingham, West Midlands, B6 7BB, UK

Ik, ……………………………………………………………., deel hierbij mee dat ik verzoek om annulering van mijn bestelling bestaande uit de volgende producten:

…………………………………………………………………………………………………..

Bestellingsnummer: …………………………………………………………………………………..

Besteld op / ontvangen op: …………………………………………………………………………

Mijn adres: …………………………………………………………………………………………………..

Handtekening: ……………………………………………………………………………..

Datum: ………………………………………………………………………………………


Stuur dit formulier ingevuld per post op naar: Centresoft Limited, Customer Services, 6 Pavilion Drive, Holford, Birmingham, West Midlands, B6 7BB, UK.

Stuur het product/de producten waarvan u de bestelling heeft geannuleerd terug naar Centresoft Limited, c/o NBG EDV Handels und Verlags GmbH, Brunnfeld 2, D – 93133, Burglengenfeld, Duitsland, zodat wij de terugbetaling kunnen verwerken.


Meer informatie nodig?

Als je een vraag hebt, staat die misschien al in onze veelgestelde vragen

Ga naar veelgestelde vragen