Privacybeleid

Menu openen Menu sluiten

Privacybeleid

Centresoft Limited ("Wij") zijn toegewijd om uw privacy te beschermen en te respecteren.

Dit Privacybeleid (samen met onze gebruiksvoorwaarden en alle andere documenten waarnaar er wordt verwezen) geven aan hoe wij persoonsgegevens die Wij verzamelen over u, of die u ons bezorgt, door ons zullen verwerkt worden (“Persoonsgegevens”). Gelieve aandachtig het volgende te lezen om onze kijk en onze gebruiken met betrekking tot uw Persoonsgegevens en hoe Wij deze zullen behandelen, te begrijpen. 

Centresoft behoudt het recht om op elk moment wijzigingen aan te brengen aan dit Privacy Beleid door op www.playstation-gear.com een aangepaste versie online te plaatsen, gelieve dit dus regelmatig na te kijken om te verzekeren dat u op de hoogte bent van mogelijke veranderingen. Indien Wij een materiële verandering aanbrengen aan dit Privacybeleid, zullen Wij u een waarschuwing bezorgen in ons Privacybeleid zoals gepubliceerd en op onze thuispagina.

Voor de toepassing van geldende regels inzake bescherming van persoonsgegevens, met inbegrip van de Belgische Wet van 8 december 1992, en vanaf 25 mei 2018, de Algemene verordening gegevensbescherming (de "Gegevensbeschermingsregels"), is de verwerkingsverantwoordelijke Centresoft Limited te 6 Pavilion Drive, Holford, Birmingham, West Midlands, B6 7BB, Verenigd Koninkrijk. 

De werkingssfeer van dit Privacybeleid

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden of online locaties naar welke onze website zou kunnen koppelen, en u aanvaardt dat Wij niet verantwoordelijk zijn voor de veiligheid of gebruiken inzake privacy van  websites of locaties van derden.  

De Persoonsgegevens die u ons bezorgd wanneer u solliciteert bij Centresoft vallen buiten de werkingssfeer van dit Privacybeleid.

Informatie die Wij van u verzamelen

Wij verzamelen en verwerken de volgende gegevens over u:

 • Information die u ons geeft. Dit is informatie over u die u ons geeft door formulieren in te vullen op onze website www.playstation-gear.com ("onze website") of door per telefoon, e-mail of op een andere manier met ons te corresponderen. Het omvat de informatie in die u bezorgt wanneer u op onze website registreert, zoekt voor een product of een bestelling plaatst. Het gaat onder meer om uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, geboortedatum, land en wachtwoord. Wij bieden mogelijks de optie aan om een account te creëren via uw sociale media login API, zoals Facebook of Twitter, of zelfs met uw PlayStation Network (PSN) account. Bijgevolg zou het kunnen dat Wij de hierboven opgelijste gegevens alleen in overeenstemming met uw sociale media of PSN privacy settings zullen ontvangen.

Wij verzamelen geen kredietkaart gegevens wanneer u producten aankoopt. U zal gevraagd worden om uw kredietkaart aan externe betalingsdiensten te bezorgen om een aankoop te voltooien. Wij sporen u aan om hun privacybeleid na te kijken alvorens hen te voorzien van uw persoonlijke informatie, aangezien hun privacy gebruiken kunnen verschillen van de onze.

 • Informatie die Wij over u verzamelen. Met betrekking tot elk bezoek van u aan onze website zullen Wij automatisch de volgende informatie verzamelen:
 • technische informatie, met inbegrip van het Internet protocol (IP) adres gebruikt om uw computer te verbinden met het Internet, uw login informatie, browser type en versie, tijdzone instellingen, browser versies, operating systeem en platform; 
 • informatie  over uw bezoek, met inbegrip van de volledige Uniform Resource Locators (URL), clickstream naar, doorheen en vanaf onze website (met inbegrip van datum en tijd), producten naar welke u keek of zocht, pagina reactietijden, transactionele informative om bestellingen te faciliteren (zoals bestellingnummer en details van de bestelde producten), download errors, duurtijd van bezoeken tot bepaalde pagina’s, pagina interactie informatie (zoals scrollen, clicks, en mouse-overs), methoden om weg te navigeren van de pagina, en enig telefoonnummer gebruikt om onze consumentendienstnummer te bellen;
  • op anonieme basis: gedrag en interacties binnen onze website om de bruikbaarheid en toegankelijkheid van onze website te verbeteren en om de ervaring van toekomstige versies te verbeteren. 

Cookies

Wij gebruiken cookies en/of vergelijkbare technologie op onze website, voor meer informatie over ons gebruik van cookies, gelieve ons Cookiebeleid te raadplegen, welke door referentie in dit Privacybeleid is geïncorporeerd en er deel van uitmaakt.

Gebruik van de informatie

Wij gebruiken de gegevens die we over u bijhouden op de volgende manieren:

 • Informatie die u ons geeft. Wij zullen deze informatie gebruiken:
 • om uw persoonlijke account en lijst van aankopen te registreren en te onderhouden; 
 • om onze verplichtingen op basis van overeenkomsten aangegaan tussen u en ons uit te voeren en u de informatie, producten en diensten te bezorgen die u bij ons aanvraagt;
 • om u de informatie te bezorgen over andere producten en diensten die Wij aanbieden die gelijkaardig zijn aan producten of diensten die u reeds heeft aangekocht of u zich over heeft geïnformeerd;
 • om u informatie over producten of diensten waarvan Wij aanvoelen dat ze interessant zijn voor u te bezorgen, of geselecteerde derde partijen toe te laten u te bezorgen. Indien u een bestaande klant bent, zullen Wij u enkel via elektronische weg (e-mail of SMS) contacteren met informatie over producten en diensten gelijkaardig aan welke reeds het voorwerp uitmaakten van een eerdere verkoop of onderhandeling over verkoop met u. Indien u een nieuwe klant bent, en waar wij geselecteerde derde partijen toelaten om uw gegevens te gebruiken, zullen Wij (of zij) u enkel via elektronische weg contacteren indien u hiertoe heeft ingestemd. Indien u niet wenst dat Wij uw gegevens op deze manier gebruiken, of uw gegevens doorgeven aan derden voor marketing doeleinden, gelieve het relevante veld aan te vinken op het formulier waarmee Wij uw gegevens verzamelen. Indien u heeft ingestemd, heeft u altijd het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken.
 • om u op de hoogte te brengen van aanzienlijke veranderingen aan onze dienst; 
 • om te verzekeren dat inhoud vanop onze website gepresenteerd is op de meest efficiënte manier voor u en uw computer.
 • Informatie die Wij over u verzamelen. Wij zullen deze gegevens gebruiken:
 • om onze website te beheren en voor interne activiteiten, met inbegrip van probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistische doeleinden en studies;
 • om onze website te verbeteren om ervoor te zorgen dat de inhoud op de meest efficiënte manier gepresenteerd is voor u en uw computer; 
 • om u toe te laten de interactieve functies van onze dienstverlening te gebruiken, wanneer u dat wenst;
 • als deel van onze inspanningen om onze website veilig te houden; 
 • om de efficiëntie van de reclame die Wij aan u en aan anderen aanbieden te meten en te begrijpen, en om relevante reclame aan u te bezorgen;
 • om suggesties en aanbevelingen te maken aan u en aan andere gebruikers van onze website over producten of diensten die u of hen mogelijks interesseren. 

Doorgifte van uw informatie

U gaat akkoord dat Wij het recht hebben uw Persoonsgegevens te delen met:

 • Elk lid van onze groep, wat betekent onze dochtervennootschappen, onze uiteindelijke holdingvennootschap en haar dochtervennootschappen, zoals gedefinieerd in artikel 1159 van de UK Companies Act 2006.
 • Geselecteerde derde partijen, met inbegrip van:
 • Zakenpartners, leveranciers en onderaannemers voor de uitvoering van de overeenkomsten die Wij met hen sluiten; Wij delen geen Persoonsgegevens met externe partijen om voor hun eigen rechtstreekse marketing doeleinden of enig ander doel te gebruiken, zonder uw toestemming, behalve in die gevallen zoals hierboven uiteengezet en om de diensten die zij leveren uit te voeren, te leveren en/of te verbeteren.
 • Indien u akkoord gaat e-mails van Sony Interactive Entertainment Europe (“SIEE”) te ontvangen, dan kan CentreSoft Limited informatie met  SIEE delen over u en uw bezoeken aan PlayStation Gear, om te helpen bij de personalisatie van haar e-mails en zoals uitgelegd in het privacybeleid van SIEE. Indien u kiest om geen e-mails te ontvangen, zal CentreSoft Limited niet langer informatie delen met SIEE. U kunt deze keuze doorgeven via PlayStation Network indien u een account heeft, of via de footer in de e-mail van SIEE .
 • adverteerders en reclamenetwerken die gegevens nodig hebben om relevante advertenties voor u en voor andere gebruikers te selecteren en aan te tonen. Wij geven geen informatie vrij over identificeerbare individuen aan onze adverteerders, maar Wij zullen hen geaggregeerde informatie over onze gebruikers verstrekken. Wij kunnen mogelijks zulke geaggregeerde informatie ook gebruiken om adverteerders te helpen hun doelpubliek te bereiken. Wij kunnen gebruik maken van de Persoonsgegevens die Wij van u hebben verzameld om ons toe te laten te voldoen aan de wensen van onze adverteerders door hun advertenties aan dat doelpubliek te tonen. 
 • Leveranciers van analytics en zoekmachines die ons bijstaan in de verbetering en optimalisatie van onze website.

Wij kunnen in volgende gevallen uw Persoonsgegevens doorgeven aan derden:

 • in het geval dat Wij ons bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval Wij uw Persoonsgegevens zullen doorgeven aan de toekomstige verkoper of koper van het bedrijf of de activa:
 • indien Centresoft Limited of nagenoeg alle van haar activa worden verworven door een derde partij, in welk geval Persoonsgegevens die zij over haar klanten heeft een van de overgedragen activa zal uitmaken;
 • indien we verplicht zijn om uw Persoonsgegevens door te geven of te delen om te voldoen aan juridische verplichtingen, of om onze Gebruiksvoorwaarden of Algemene Leveringsvoorwaarden en andere overeenkomsten toe te passen of af te dwingen; of om de rechten, eigendom, of de veiligheid van Centresoft Limited, onze klanten, of anderen te beschermen. Dit omvat onder andere het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van kredietrisico.
 • waar Wij het noodzakelijk achten om de vitale belangen van een persoon te beschermen. Wij kunnen bijvoorbeeld de Persoonsgegevens met betrekking tot een online account vrijgeven indien wij te goeder trouw geloven dat de gebruiker van die account deze account gebruikt op een wijze die schadelijk is voor anderen (bv. Ongepast contact maken met minderjarigen). 

Waar bewaren wij uw Persoonsgegevens 

De gegevens die Wij verzamelen van u zullen bewaard worden in het Verenigd Koninkrijk. Wij nemen alle nodige en commercieel verantwoorde maatregelen om uw privacyrechten in overeenstemming met dit Privacybeleid te waarborgen. Indien u niet akkoord gaat met de verzameling, verwerking, bewaring en overdracht van uw informatie, gelieve uw informatie dan niet door te geven en geen verder gebruik te maken van onze websites en andere online producten en diensten.

Veiligheid

Al de gegevens die u aan ons geeft, worden bewaard op onze servers. Alle betalingstransacties zullen versleuteld worden gebruik makende van SSL technologie. Waar Wij u een paswoord hebben gegeven (of waar u er een heeft gekozen) waarmee u toegang heeft tot bepaalde delen van onze website, bent u verantwoordelijk om dit wachtwoord geheim te houden. Wij vragen u om geen paswoord te delen met iemand.

Helaas is de verzending van informatie over het internet niet volledig veilig. Hoewel Wij ons best zullen doen om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen Wij de veiligheid van uw gegevens die naar onze website doorgezonden niet garanderen; elke verzending van gegevens gebeurt op eigen risico. Van zodra Wij uw informatie hebben ontvangen, zullen Wij strikte procedures en veiligheidsmiddelen aanwenden om niet-geautoriseerde toegang te proberen voorkomen.

Uw rechten

Indien u, voor om het even welke reden, de Persoonsgegevens die op u betrekking hebben zou willen zien, verbeteren, updaten of verwijderen, hoeft u eenvoudigweg uw account te raadplegen via www.playstation-gear.com en uw Persoonsgegevens aan te passen/te verwijderen. U zult uw paswoord nodig hebben om toegang te hebben tot uw persoonlijk account. U mag ons ook een e-mail sturen met de vraag uw account te verwijderen op BECS@Playstation-gear.com.

Indien u enige vragen heeft over de informatie die Wij over u verwerken, of indien u wenst om uw Persoonsgegevens te zien, up te daten, of te verwijderen, kunt u uw verzoek sturen naar BECS@Playstation-gear.com. Wij staan graag bij om Persoonsgegevens na te kijken, up te daten of te verwijderen zoals gepast.

Wij zullen uw Persoonsgegevens bijhouden voor de duurtijd noodzakelijk om de doeleinden zoals uiteengezet in dit Privacy Beleid te vervullen, tenzij een langere bewaring van de gegevens noodzakelijk is of toegestaan is bij wet. Een kopie van Persoonsgegevens die verwijderd zijn van uw account kunnen daarna nog in onze backup systemen blijven bestaan voor ongeveer één maand. Wij kunnen uw Persoonsgegevens bijhouden om conflicten op te lossen, onze gebruiksovereenkomst af te dwingen, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen; in dat geval zullen uw Persoonsgegevens geblokkeerd zijn voor gebruik voor enig ander doel.

Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit Privacybeleid zijn welkom en dienen te worden opgestuurd naar de Klantendienst, Centresoft Limited, 6 Pavilion Drive, Holford, Birmingham B6 7BB, Verenigd Koninkrijk of BECS@Playstation-gear.com.

Meer informatie nodig?

Als je een vraag hebt, staat die misschien al in onze veelgestelde vragen

Ga naar veelgestelde vragen