Privacybeleid

Menu openen Menu sluiten

Privacybeleid

Privacybeleid

Dit Privacybeleid werd het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.

Centresoft Limited (“Wij”) streeft ernaar om uw privacy te beschermen en te respecteren.

In dit Privacybeleid (samen met onze gebruiksvoorwaarden 

en alle overige documenten waarnaar hierin wordt verwezen) wordt uiteengezet op basis waarvan alle persoonsgegevens die Wij bij u verzamelen of die u aan ons verstrekt, door ons worden verwerkt (“Persoonsgegevens”). Centresoft Ltd handelt als de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot uw persoonsgegevens. Lees het volgende zorgvuldig om onze opvattingen en praktijken te begrijpen met betrekking tot uw Persoonsgegevens en hoe Wij deze zullen behandelen. Door www.playstation-gear.com/nl-be te bezoeken, erkent u de praktijken die in dit beleid worden beschreven. 

Centresoft gebruikt cookies en/of vergelijkbare technologieën voor de Eigenschappen. Voor meer informatie over het gebruik van cookies door Centresoft raadpleegt u ons Cookiebeleid, dat ter referentie ook in dit Privacybeleid is opgenomen en deel uitmaakt van dit Privacybeleid. 

Centresoft behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan dit Privacybeleid door een aangepaste versie online te posten op https://www.playstation-gear.com/nl-be/privacybeleid, Bekijk dit dus regelmatig, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Indien Wij een wezenlijke wijziging aan dit Privacybeleid aanbrengen, zullen wij u daarvan in kennis stellen in ons Privacybeleid zoals gepost en op onze homepage.

Toepassingsgebied van dit Privacybeleid

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op websites of online eigenschappen van derden waarnaar onze website kan linken, en u erkent dat Wij niet verantwoordelijk zijn voor de beveiliging of privacypraktijken van dergelijke websites, eigenschappen of systemen van derden. Soms kunnen wij u omleiden naar een site die wordt geëxploiteerd door een leverancier of partner. Hoewel de pagina waarop u gegevens verstrekt, de look-and-feel kan hebben van de Eigenschappen, kan een ander privacybeleid die verzameling van gegevens door onze leverancier of partner beheersen.

Persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u solliciteert voor een job bij Centresoft, vallen niet onder dit Privacybeleid. 

Gegevens die Wij bij u verzamelen

Centresoft verzamelt Gegevens over u bij u en andere bronnen. Zoals hieronder in meer detail uiteengezet, gebruiken wij en, in specifieke gevallen, combineren wij die Gegevens om onze Eigenschappen te laten werken, op maat af te stemmen qua inhoud, te personaliseren, aan te passen en te verbeteren en om u berichten of gepersonaliseerde informatie te sturen, onder andere voor marketing- en promotionele doeleinden. Wij zullen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

 • Gegevens die u ons verstrekt. 
 • Dit zijn gegevens over u die u ons verstrekt door formulieren op onze site www.playstation-gear.com/nl-be (“onze site”) in te vullen of door met ons te communiceren via telefoon, e-mail of andere kanalen. Dit is met inbegrip van gegevens die u verstrekt wanneer u zich registreert om onze site te gebruiken, zoekt naar een product of een bestelling plaatst op onze site. De gegevens die u ons verstrekt, zijn met inbegrip van uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, land en wachtwoord. Wij kunnen ook de optie bieden om een account te maken via de inlog-API voor uw sociale media, zoals Facebook of Twitter. Daarvoor verzamelen wij uw hierboven vermelde gegevens uitsluitend in overeenstemming met uw privacyinstellingen voor sociale media of PSN.
 • Om u klantenservice te kunnen verstrekken en u te kunnen helpen bij het oplossen van eventuele problemen die u ondervindt, verzamelen wij Gegevens bij u, met inbegrip van uw contactgegevens, samen met details over uw probleem bij de klantenservice en de oplossing ervoor.


Wij verzamelen geen kredietkaart- en/of factureringsgegevens wanneer u producten online koopt. Er kan wel van u worden vereist om kredietkaart- en/of factureringsgegevens aan een van onze derde leveranciers te verstrekken om een aankoop te voltooien. Wij raden u aan om het privacybeleid van onze derde leveranciers te bekijken voordat u hun uw persoonsgegevens verstrekt, aangezien hun privacypraktijken kunnen afwijken van de onze. Op het moment van de aankoop heeft u in specifieke gevallen ook de optie om Gegevens (zoals uw e-mailadres) aan Centresoft te verstrekken met als doeleinde aanvullende informatie of aanbiedingen toegestuurd te krijgen.

 • Gegevens die Wij over u verzamelen. Tijdens elk van uw bezoeken aan onze site zullen Wij automatisch de volgende gegevens verzamelen:
 • Wanneer u onze Eigenschappen bezoekt of gebruikt, verzamelen, verwerken en/of combineren wij Gegevens over uw gebruik van onze site, zoals websites die u bezoekt voordat en nadat u onze site gebruikt, browsertype en -taal, IP-adres, hardware- en softwaregegevens, advertentie-ID, aankoopgeschiedenis en socialemediagegevens. Wij gebruiken Cookies en/of vergelijkbare technologieën (gezamenlijk naar verwezen als “Cookies”) om dit te doen. Bovendien gebruiken wij of onze partners ook Cookies om advertenties weer te geven op onze site. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer details.
 • Centresoft verzamelt, verwerkt en combineert gegevens zoals uw leeftijd, geslacht, naam, e-mailadres, marketingvoorkeuren en klantenservicegegevens. 


 • Nieuwsbrieven over producten, marketinge-mails en/of enquêtes ontvangen
 • Wij bieden u de mogelijkheid aan om regelmatig nieuwsbrieven of marketing over onze producten en diensten te ontvangen per e-mail. Te allen tijde kunt u uw voorkeuren beheren in uw accountinstellingen en ervoor kiezen om geen nieuwsbrieven meer te ontvangen door u uit te schrijven via de link onderaan elke e-mail die wij u sturen.

 

Cookies

Wij gebruiken cookies en/of vergelijkbare technologieën op onze site. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies raadpleegt u ons Cookiebeleid, dat ter referentie ook in dit Privacybeleid is opgenomen en deel uitmaakt van dit Privacybeleid.


Waarvoor de gegevens worden gebruikt

Zoals hieronder in meer detail uiteengezet, zullen wij uw persoonsgegevens alleen verwerken of doorgeven wanneer wij kunnen steunen op rechtsgronden en adequate waarborgen om dat te doen. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de doeleinden die hieronder worden uiteengezet.

Uitvoering van de diensten

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van onze diensten, om onze producten te verstrekken en te ondersteunen of voor elke andere door u verzochte of ingeschakelde functie. Dit is met inbegrip van bijvoorbeeld het gebruik van uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • uw persoonlijke account en lijst met aankopen beheren; 
 • ondersteuning bieden voor aankopen die u doet; of
 • klantenservice verstrekken.


Toestemming

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming. Dit is met inbegrip van bijvoorbeeld het verstrekken van:

 • nieuwsbrieven en elektronische direct mails over onze producten; indien u een bestaande klant bent, zullen wij u alleen via elektronische middelen (e-mail of sms) contacteren met informatie over producten en diensten die vergelijkbaar zijn met deze die het voorwerp uitmaakten van een eerdere verkoop aan of onderhandeling over verkoop met u. Indien u een nieuwe klant bent en wanneer Wij toestaan aan derden om uw gegevens te gebruiken, zullen wij (of zij) u alleen via elektronische middelen contacteren indien u daarvoor uw toestemming heeft verleend. Indien u niet wilt dat wij uw gegevens op deze manier gebruiken of dat wij uw gegevens voor marketingdoeleinden doorgeven aan derden, schakelt u het relevante selectievakje in op het formulier waarmee Wij uw gegevens verzamelen; en 
 • bepaalde andere marketingfuncties.

Gerechtvaardigd belang

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer wij een gerechtvaardigd belang hebben om dat te doen. Dit is met inbegrip van bijvoorbeeld verwerking voor de volgende doeleinden:

 • u verzochte klantenservice of technische ondersteuning verstrekken;
 • fouten in onze huidige en toekomstige site opsporen en deze verbeteren, met inbegrip van probleemoplossings-, gegevensanalyse-, test-, onderzoeks- en statistische doeleinden;
 • ervoor zorgen dat de inhoud van onze site op de meest doeltreffende manier wordt gepresenteerd aan u en voor uw computer;
 • uw online ervaring bij ons personaliseren en u contacteren in overeenstemming met van toepassing zijnde marketingvoorkeuren; en
 • juridische vorderingen instellen, uitoefenen of onderbouwen of wanneer gerechten hun rechterlijke taken uitoefenen.

Wettelijke verplichting

Wij verwerken uw persoonsgegevens om een wettelijke verplichting na te leven waaraan wij onderworpen zijn.  

Openbaarmaking van uw gegevens

Zoals hieronder in meer detail uiteengezet, delen wij bij Centresoft Gegevens met: ieder lid van onze groep, wat betekent onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke holding en haar dochterondernemingen, zoals gedefinieerd in artikel 1159 van de Britse Companies Act 2006.

Leveranciers en partners

 • Leveranciers en partners verstrekken producten en verlenen diensten (bijvoorbeeld platformaanbieders, facturering, ondersteuning voor klantendiensten, en hardware en software voor informatietechnologie) aan Centresoft om onze site te ondersteunen, te laten werken en te ontwikkelen en om marketingcommunicatie namens ons te leveren. Leveranciers gebruiken uw Persoonsgegevens om de diensten die ze verlenen, uit te voeren, te leveren en/of van tijd tot tijd te verbeteren. Zonder uw toestemming delen Wij geen Persoonsgegevens met leveranciers ten behoeve van hun eigen directmarketingdoeleinden of een ander doeleinde dan deze uiteengezet in deze sectie;
 • Indien u ermee akkoord gaat om e-mails van Sony Interactive Entertainment Europe (“SIEE”) te ontvangen, kan CentreSoft Limited gegevens over u en uw bezoeken aan PlayStation Gear delen met SIEE om te helpen haar e-mails te personaliseren en zoals uiteengezet in het Privacybeleid van SIEE. Indien u ervoor kiest om u af te melden voor het ontvangen van e-mails, zal CentreSoft Limited niet langer gegevens delen met SIEE. U kunt zich afmelden via het PlayStation Network indien u een account heeft, of via de link onderaan de e-mails van SIEE;
 • Adverteerders en advertentienetwerken vereisen de gegevens om relevante advertenties te kunnen selecteren en weer te geven aan u en anderen. Wij maken geen gegevens over identificeerbare individuen openbaar aan onze adverteerders maar wij zullen hun geaggregeerde gegevens over onze gebruikers verstrekken. Wij kunnen dergelijke geaggregeerde gegevens ook gebruiken om adverteerders te helpen bij het bereiken van het soort doelgroep dat zij willen targeten. Wij gebruiken de Persoonsgegevens die Wij bij u hebben verzameld, om ons in staat te stellen te voldoen aan de wensen van onze adverteerders door hun advertentie weer te geven aan die doelgroep. 

Wet

Wij zullen uw Gegevens openbaar maken indien wij te goeder trouw geloven dat wij door de wet vereist zijn om dat te doen, met inbegrip van maar niet beperkt tot openbaar maken aan wethandhavings- of andere overheidsambtenaren in verband met een onderzoek naar fraude, inbreuken op intellectuele eigendomsrechten of een andere activiteit die illegaal is of u of ons kan blootstellen aan wettelijke aansprakelijkheid. 

Dit kan met inbegrip zijn van reageren op wettelijke verzoeken van rechtsgebieden buiten het Verenigd Koninkrijk, waarbij wij te goeder trouw geloven dat de reactie door de wet vereist is in dat rechtsgebied, gebruikers in dat rechtsgebied betreft en overeenkomt met internationaal erkende normen.


Wettelijke rechten

Wij zullen uw Persoonsgegevens openbaar maken aan onze juridische adviseurs, consultants en wethandhavings- of andere overheidsambtenaren wanneer dit noodzakelijk is ten behoeve van het uitoefenen, vastleggen of onderbouwen van onze wettelijke rechten.


Anderen beschermen

Wij maken uw Gegevens openbaar aan derden wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor de bescherming van rechten of eigendommen of de veiligheid van een persoon. 


Verkoop van onze activiteiten of activa

Los daarvan kunnen de klantengegevens van Centresoft, met inbegrip van Persoonsgegevens en communicatie, in het geval van een fusie, overname, reorganisatie, faillissement of andere vergelijkbare gebeurtenis worden doorgegeven aan onze opvolger of rechtsverkrijgende.


Waar wij uw Persoonsgegevens opslaan

De gegevens die Wij bij u verzamelen, zullen worden opgeslagen in het Verenigd Koninkrijk. Wij nemen commercieel redelijke maatregelen om uw privacyrechten te waarborgen in overeenstemming met dit Privacybeleid. 

Beveiliging

Alle gegevens die u aan ons verstrekt, worden opgeslagen op onze beveiligde servers. Wij nemen verschillende beveiligingsmaatregelen die bedoeld zijn om uw persoonsgegevens te beschermen en deze vertrouwelijk te houden (tenzij deze van niet-vertrouwelijke aard zijn, bijvoorbeeld openbaar beschikbare gegevens). Elke betalingstransactie wordt bijvoorbeeld gecodeerd met behulp van SSL-technologie. Wij nemen ook maatregelen om ervoor te zorgen dat de verzamelde Persoonsgegevens beschermd zijn tegen misbruik en wijziging. Wanneer Wij u een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u er zelf één koos) dat u in staat stelt om toegang te krijgen tot bepaalde delen van onze site, bent u ervoor verantwoordelijk om dit wachtwoord vertrouwelijk te houden. Wij vragen u om dit wachtwoord met niemand te delen. Bovendien vragen wij aan onze leveranciers die Persoonsgegevens namens ons verwerken, om zelf een reeks beveiligingsmaatregelen te nemen die bedoeld zijn om uw Persoonsgegevens te helpen beschermen. Het internet is echter van nature geen veilige omgeving en de aard van beveiligingsrisico’s evolueert voortdurend, net als de gangbare technische en organisatorische normen ter beheer van die risico’s. Een volledige beveiliging van Persoonsgegevens die zijn verzameld, opgeslagen en gebruikt door ons of onze leveranciers, kan bijgevolg niet worden gegarandeerd.

Uw rechten betreffende uw Persoonsgegevens

U heeft de volgende rechten in aanvulling op uw recht op inzage, correctie, bijwerking of verzoek tot verwijdering van uw Persoonsgegevens. Om uw persoonsgegevens in te zien of te verwijderen, kunt u een verzoek indienen via de contactgegevens uiteengezet in de sectie Contact hieronder. 

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen. U heeft, in het bijzonder, controle over de reikwijdte van onze marketing naar u toe en u heeft te allen tijde het recht om te verzoeken dat wij stoppen met het sturen van marketingberichten naar u. 

In bepaalde omstandigheden kunt u verzoeken dat wij Persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, doorgeven. U kunt uw verzoek naar ons sturen via de contactgegevens uiteengezet in de sectie Contact hieronder.

Wanneer wij steunen op uw toestemming om uw Persoonsgegevens te verwerken, heeft u te allen tijde het recht dergelijke toestemming in te trekken voor verder gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt dit doen via de contactgegevens uiteengezet in de sectie Contact hieronder.

Wij verwijderen uw Persoonsgegevens die wij verwerken voor de uitvoering van de overeenkomst of op basis van uw toestemming, in geval u uw overeenkomst met ons beëindigt of uw toestemming intrekt of wanneer u ons verzoekt om uw Persoonsgegevens te verwijderen in overeenstemming met dit Privacybeleid. Bij wijze van uitzondering zullen wij uw Persoonsgegevens niet verwijderen wanneer wij nog steeds een gerechtvaardigd belang hebben om uw Persoonsgegevens te gebruiken. Wij zullen bijvoorbeeld uw Persoonsgegevens nog steeds bewaren om geschillen op te lossen, onze Gebruiksvoorwaarden of andere gebruikersovereenkomsten af te dwingen of wettelijke vereisten na te leven; in dit geval zullen uw Persoonsgegevens worden geblokkeerd voor elk ander doeleinde. In elk geval bewaren en gebruiken wij uw Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die zijn beschreven in dit Privacybeleid. Vanwege technische redenen kunnen overblijvende kopieën van Gegevens die werden verwijderd uit uw account en/of de Eigenschappen, gedurende ongeveer één maand behouden blijven in onze back-upsystemen.

Wij hopen dat wij vragen om inlichtingen die u mogelijk heeft over de manier waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken, kunnen beantwoorden. Mocht u onopgeloste bekommernissen hebben, dan heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming. U kunt uw klacht aanhangig maken in de lidstaat van uw woonplaats of de plaats waar u werkt, of waar een vermeende inbreuk op de wet inzake gegevensbescherming zich heeft voorgedaan.


Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit Privacybeleid zijn welkom en dienen te worden gericht aan Consumer Services, Centresoft Limited, 6 Pavilion Drive, Holford, Birmingham B6 7BB, Verenigd Koninkrijk of BECS@Playstation-gear.com

Meer informatie nodig?

Als je een vraag hebt, staat die misschien al in onze veelgestelde vragen

Ga naar veelgestelde vragen