Consumentenvoorwaarden

Menu openen Menu sluiten

Consumentenvoorwaarden

Onze algemene leveringsvoorwaarden 

1. deze voorwaarden

1.1 Waarop hebben deze algemene voorwaarden betrekking. Dit zijn de algemene voorwaarden waaronder wij fysieke producten naar u verzenden. 

1.2 Waarom u deze voorwaarden moet lezen. Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig te lezen vooraleer u een bestelling bij ons plaatst. Deze voorwaarden vertellen u wie wij zijn, hoe wij producten aan u zullen leveren, hoe u en wij de overeenkomst zouden kunnen veranderen of beëindigen, wat u moet doen wanneer er een probleem is, en nog andere belangrijke informatie. Door een bestelling bij Centresoft Limited te plaatsen stemt u ermee in om onderworpen te zijn aan deze algemene voorwaarden. 

2. informatie over ons en hoe u ons kan contacteren

2.1 Wie wij zijn. Wij zijn Centresoft Limited, een bedrijf dat in Engeland en Wales is geregistreerd. Ons bedrijfsregistratienummer is 01673860 en wij zij statutair gevestigd te 6 Pavilion Drive, Holford, Birmingham, West Midlands, B6 7BB, Verenigd Koninkrijk. BTW nummer BE0682 603 252.

Hoe u ons kan contacteren. U kan ons contacteren door middel van de contactgegevens beschikbaar op de pagina ‘Contacteer ons’.

2.2 Hoe wij u kunnen contacteren. Als we u moeten contacteren, zullen we dat doen per telefoon, indien u ons uw telefoonnummer gegeven hebt, of schriftelijk naar het e-mail- of postadres dat u ons hebt gegeven in uw bestelling. 

2.3 “Schriftelijk” omvat e-mails. Wanneer we de woorden “schriftelijk” of “geschreven” gebruiken in deze algemene voorwaarden, dan omvat dit e-mails. 

3. onze overeenkomst met u

3.1 Hoe wij uw bestelling zullen aanvaarden. Onze aanvaarding van uw bestelling zal gebeuren wanneer wij onze bevestiging van uw bestelling naar u mailen. Op dat moment zal er een overeenkomst ontstaan tussen u en ons. 

3.2 Als wij uw bestelling niet kunnen aanvaarden. Als wij uw bestelling niet kunnen aanvaarden dan zullen we u hiervan op de hoogte brengen per e-mail en u de aankoopprijs terugbetalen. Wij zullen u een verwittiging per e-mail sturen wanneer een terugbetaling gebeurd is. Dit zou kunnen omdat het product niet voorradig is, omwille van onverwachte beperkingen op onze leveringen die we niet redelijkerwijze konden inplannen, omdat we een fout in de prijs of omschrijving van het product hebben geïdentificeerd of omdat we niet in staat zijn de leveringstermijn die u hebt gekozen te halen. 

3.3 Uw ordernummer. Wij zullen een ordernummer aan uw bestelling toewijzen en u dit mededelen wanneer we uw bestelling aannemen. Het helpt ons als u dit ordernummer kan vermelden wanneer u met ons contact hebt over uw bestelling. 

4. onze producten

4.1 Producten kunnen licht afwijken van hun afbeeldingen. De afbeeldingen van de producten op onze website dienen enkel illustratieve doeleinden. Hoewel we ons uiterste best doen om de kleuren accuraat weer te geven, kunnen we niet garanderen dat de weergave van de kleuren op een toestel de kleur van het product accuraat weergeeft. 

4.2 De verpakking van het product kan verschillen. De verpakking van het product kan verschillen van de verpakking die in de afbeeldingen op onze website getoond wordt. 

4.3 Wettelijke garantie van de conformiteit van de goederen. Als de goederen niet in overeenstemming zijn met de aankoopspecificaties dan kan u zich beroepen op uw recht op garantie als de niet-conformiteit ontdekt is binnen de twee jaar na levering van de goederen.

5. de levering van de producten

5.1 Leveringskosten. De leveringskost zal degene zijn die u is getoond op de website. 

5.2 Wanneer wij de producten zullen leveren. Tijdens de bestellingsprocedure zullen wij u laten weten wanneer wij de producten zullen leveren, afhankelijk van de voorwaarden van onze vervoerder. De details zullen beschikbaar gemaakt worden op de pagina waar u uw bestelling bevestigt, vooraleer u de bestelling plaatst. 

5.3 Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen buiten onze wil. Als onze aanvoer van de producten vertraagd is door een gebeurtenis buiten onze wil om dan zijn we niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door deze gebeurtenis. Uw wettelijke rechten worden hierdoor niet aangetast.

5.4 Als u niet thuis bent wanneer het product geleverd wordt. Als niemand thuis is op uw adres om de levering te aanvaarden en als de producten niet in de brievenbus kunnen worden achtergelaten, dan zal de door ons gekozen vervoersmaatschappij instructies achterlaten voor een nieuwe levering. 

5.5 Als u geen nieuwe levering afspreekt. Als, nadat een levering aan u is mislukt, u geen nieuwe levering afspreekt of de levering niet afhaalt bij de door ons gekozen vervoersmaatschappij binnen een redelijke termijn, dan worden de kosten verbonden aan deze mislukte levering door u gedragen. Als, ondanks onze redelijke inspanningen, wij niet in staat zijn om u te contacteren of een nieuwe levering of afhaling af te spreken, dan mogen we de overeenkomst beëindigen en dan zal clausule 7 van toepassing zijn. 

5.6 Wanneer u verantwoordelijk wordt voor de producten. U zult verantwoordelijk zijn voor de producten vanaf het moment dat wij ze leveren aan het door u bepaalde leveringsadres. 

5.7 Eigendomsvoorbehoud. De producten die aan u geleverd zijn blijven de eigendom van Centresoft Limited tot ontvangst van de volledige betaling. 

5.8 Redenen om de levering van producten aan u stop te zetten. Het is mogelijk dat we de levering van een product moeten opschorten om:

5.8.1 technische problemen op te lossen of om kleine technische veranderingen te maken; of

5.8.2 het product bij te werken in overeenstemming met veranderingen in relevante wetgeving en reglementaire vereisten. 

annuleringsrecht

6.1 instructies met betrekking tot het annuleringsrecht

U hebt het recht om uw bestelling binnen de 14 dagen te annuleren zonder een reden op te geven. De annulatieperiode is 14 dagen te rekenen vanaf de dag waarop u of een door u aangeduide derde partij (andere dan de vervoersmaatschappij) de aangekochte goederen ontvangt (of het laatste goed, lot of stuk als de bestelling meerdere goederen of loten of stukken omvat die apart worden geleverd) of vanaf de dag van de sluiting van de overeenkomst, in het geval van diensten of digitale content niet geleverd in een tastbaar medium (bijvoorbeeld een CD of DVD). 

Om uw annuleringsrecht uit te oefenen moet u ons op de hoogte brengen (Centresoft Limited, 6 Pavilion Drive, Holford, Birmingham, West Midlands, B6 7BB, VK, e-mail : BECS@playstation-gear.com, telefoonnummer (0032) 229 053 53 door middel van een ondubbelzinnige mededeling (bijvoorbeeld met een brief, een telefax of een e-mail) van uw beslissing om uw bestelling te annuleren. U mag uw aanvraag tot annulering indienen door middel van het Formulier tot Aanvraag van Retour, of door ons te contacteren, of door het Annuleringsformulier te gebruiken (het gebruik hiervan is niet verplicht). 

U mag het Annuleringsformulier of elke andere ondubbelzinnige verklaring van annulering ook invullen en naar ons opsturen op onze website www.playstation-gear.com. Als u gebruik maakt van deze mogelijkheid zullen wij de ontvangst ervan bevestigen, bijvoorbeeld per e-mail. 

Om de deadline voor annulering te halen is het voldoende als u uw uitoefening van het annuleringsrecht doorgeeft vooraleer de annuleringsperiode verstreken is. 

6.2 Gevolgen van annulering

Als u uw bestelling annuleert dan zullen wij u alle betalingen terugbetalen die we van u ontvangen hebben, met inbegrip van de verzendkosten (uitgezonderd extra kosten die ontstaan zijn omdat u een leveringsmethode hebt gekozen die anders en duurder is dan de goedkoopste leveringsmethode aangeboden door ons). Terugbetalingen worden uitgevoerd zonder onnodig uitstel en niet later dan 14 dagen nadat we de producten terug ontvangen hebben of nadat u ons hebt voorzien van bewijs dat u de goederen aan ons hebt bezorgd. Voor zulke terugbetalingen zullen we dezelfde betalingsmethode gebruiken als u hebt gebruikt voor de originele transactie, tenzij u en wij uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. In ieder geval zullen u geen kosten worden aangerekend met betrekking tot deze terugbetaling. 

U moet de goederen terugsturen naar ons op NBG EDV Handels und Verlags GmbH, Brunnfeld 2, D – 93133, Burglengenfeld, Deutschland zonder onnodige vertraging en in geen geval later dan 14 dagen te rekenen van de dag dat u ons de annulering van uw bestelling hebt doorgegeven. Om deze deadline te halen is het voldoende dat u de goederen verzendt vooraleer de periode van 14 dagen verstreken is. 

U moet de gewone kost van het terugzenden van de goederen dragen. In het geval dat de goederen, omwille van hun natuur of aard, niet gewoon met de post kunnen verzonden worden, dan draagt u de onmiddellijke kost verbonden met het terugsturen van de goederen. Goederen die niet geschikt zijn voor pakjeslevering en die niet met de post kunnen verzonden worden zullen bij u opgehaald worden. 

6.3 U zal compensatie moeten betalen voor elke beschadiging van de goederen als de waarde van de goederen is verminderd omwille van de behandeling van de goederen, behalve wanneer dit nodig was om de aard, eigenschappen en het functioneren van de goederen vast te stellen. 

6.4 - UITZONDERINGEN OP HET ANNULERINGSRECHT

Het annuleringsrecht bestaat niet of vervalt in het geval van overeenkomsten met betrekking tot:

  • De levering van verzegelde audio of video opnames of van verzegelde software wanneer deze door u is geopend na levering;
  • De levering van goederen die verpakt zijn voor gezondheidszorg of hygiënische doeleinden, eenmaal deze goederen zijn uitgepakt; 
  • De levering van goederen die na hun levering onafscheidelijk met andere goederen worden vermengd; en
  • levering van goederen die zijn aangepast aan persoonlijke behoeften of zijn gemaakt om te voldoen aan klantspecificaties. 

onze rechten om de overeenkomst te beëindigen

7.1 Wij mogen de overeenkomst beëindigen indien u ze schendtWij mogen de overeenkomst voor een product op elk moment schriftelijk beëindigen indien:

7.1.1 u geen betaling overmaakt aan ons wanneer deze verschuldigd is en nog steeds geen betaling overmaakt binnen 7 dagen nadat wij u eraan herinnerd hebben dat betaling verschuldigd is;

7.1.2 u ons niet, binnen een redelijke termijn nadat we deze informatie gevraagd hebben, voorziet van de informatie die nodig is voor ons om de producten te leveren;

7.1.3 u ons niet binnen een redelijke termijn toelaat te producten aan u te leveren;

7.1.4 u ons niet binnen een redelijke termijn toegang verschaft tot uw terrein om de diensten te leveren.

7.2 U moet ons vergoeden indien u de overeenkomst schendt. Als we de overeenkomst beëindigen in de in clausule 7.1 beschreven situaties, dan zullen wij elk bedrag terugbetalen dat u vooraf heeft betaald voor producten die we niet geleverd hebben, maar we kunnen een redelijke vergoeding aftrekken of aanrekenen voor de netto kost die wij zullen oplopen als een gevolg van uw schending van de overeenkomst. 

8 klachten; wettelijke garantie

8.1 Hoe u ons uw problemen moet doorgeven. Als u vragen of klachten over het product hebt, gelieve ons dan te contacteren door middel van de contactgegevens op de ‘Contacteer Ons’ pagina op onze website.

8.2 Uw wettelijke garantie. In geval van een defect van het product hebt u de wettelijke garantie zoals voorzien in het Burgerlijk Wetboek voor een periode van twee jaar te rekenen vanaf de dag van de levering van de producten aan u. Het defect van het product moet aan ons worden meegedeeld binnen 2 maanden nadat u kennis heeft genomen van het defect. We zullen uw bestelling terugbetalen, herstellen of vervangen, of de aankoopprijs verminderen, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en niets in deze algemene voorwaarden zal uw wettelijke garantie aantasten. 

9. prijs en betaling

9.1 Waar de prijs van het product te vinden. De prijs van het product (inclusief BTW) zal de prijs zijn die is aangegeven op de bestellingspagina wanneer u uw bestelling hebt geplaatst. We doen alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de prijs van het product die u is meegedeeld correct is. Zie echter clausule 9.3 voor het geval waarin we een vergissing ontdekken in de prijs van het product dat u bestelt. 

9.2 Wij zullen veranderingen in het BTW-tarief doorrekenen. Indien het BTW tarief verandert tussen het tijdstip waarop u bestelt en het tijdstip waarop we het product leveren, dan zullen we het BTW-tarief dat u betaalt aanpassen, tenzij u reeds volledig voor het product betaald heeft vooraleer de verandering in het BTW-tarief in werking treedt.

9.3 Wat gebeurt er als we ons van prijs vergissen. Prijsaanduidingen worden geadverteerd onder voorbehoud van alle rechten en zonder in enigerlei wijze afbreuk te doen aan latere wijzigingen en verbeteringen. Het is steeds mogelijk dat, ondanks onze beste inspanningen, sommige van de producten die we verkopen verkeerd geprijsd zijn. We zullen gewoonlijk de prijzen nakijken voor we uw bestelling aanvaarden zodat we het lagere bedrag zullen aanrekenen wanneer de werkelijke prijs van het product op uw bestellingsdatum minder bedraagt dan de aan u vermelde prijs op uw bestellingsdatum. Als de werkelijke prijs van het product op uw bestellingsdatum hoger is dan de prijs die u werd voorgehouden, dan zullen we u contacteren voor uw instructies vooraleer we uw bestelling aanvaarden. Als wij uw bestelling aanvaarden en verwerken wanneer het duidelijk en onmiskenbaar is dat er een fout gemaakt is in de prijs en dit redelijkerwijs door u kon worden herkend als een verkeerde prijszetting, dan kunnen we de overeenkomst beëindigen, u elke som die u reeds zou hebben betaald terugbetalen en u de teruggave van de goederen eisen die u hebt ontvangen.

9.4 Wanneer u moet betalen en hoe u moet betalenWe aanvaarden betaling met Visa Debit, Visa Credit, Mastercard Debit, Mastercard Credit, American Express en andere betaalmethoden zoals PayPal of overschrijvingen, indien toegelaten. U betaalt voor de producten voor we ze verzenden.

9.5 Wij kunnen u interest aanrekenen indien u te laat betaalt. Indien u niet betaalt tegen de datum waarop de betaling verschuldigd is mogen we u interest aanrekenen voor het nog verschuldigde bedrag a rato van 5% per jaar boven de basisrentevoet van de Europese Centrale Bank. Deze interest zal dagelijks opbouwen tot de datum van de eigenlijke betaling van het verschuldigde bedrag, ofwel voor of na een vonnis. U moet ons interest betalen samen met enig ander verschuldigd bedrag. 

9.6 Wat u moet doen als u denkt dat een factuur verkeerd is. Als u denkt dat een prijs of een bestelwaarde verkeerd is, gelieve ons dan onmiddellijk op de hoogte te brengen en we zullen u geen interest aanrekenen totdat het probleem opgelost is. 

10 Onze aansprakelijkheid en de beperkingen daarvan

10.1 Wij zijn onbeperkt aansprakelijk voor schade geleden ten gevolge van een opzettelijke schending van een verbintenis of van een schending van een verbintenis door grove nalatigheid door ons of door onze wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of tussenpersonen waarvoor wij verantwoordelijk zijn.

10.2 Wij zijn aansprakelijk voor voorzienbare schade die gangbaar is voor de overeenkomst in het geval van een lichte nalatigheid of fout ten opzichte van een essentiële verbintenis. Essentiële verbintenissen zijn die waarvan de schending het bereiken van het doel van de overeenkomst in gedrang brengt. Verder zijn essentiële verbintenissen die waarvan de vervulling nodig is om de overeenkomst te vervullen, een vervulling waarop u redelijkerwijs op mag vertrouwd hebben. Als wij er niet in slagen een essentiële verplichting te vervullen, dan zijn we enkel aansprakelijk voor voorzienbare verliezen en schade die gangbaar is voor de overeenkomst. We zijn niet aansprakelijk voor lichte nalatigheid of fout ten opzichte van van enige andere verbintenis die niet gekwalificeerd kan worden als essentieel in overeenstemming met deze clausule. We sluiten onze aansprakelijkheid op geen enkele manier uit, en verminderen deze ook niet, voor schadevergoeding voor schade aan leven, lichaam of gezondheid. Verder zijn we zonder beperking aansprakelijk voor frauduleus verborgen defecten en voor vorderingen voortvloeiend uit de Belgische bepalingen inzake productaansprakelijkheid. 

10.3 Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor schade die u had kunnen vermijden door ons advies te volgenover hoe een product te gebruiken, een update toe te passen die u gratis werd aangeboden of voor schade die veroorzaakt is doordat u de installatiehandleiding niet volgde of doordat u niet over de minimale systeemvereisten beschikt die door ons werden aangeraden. 

10.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor commerciële verliezen. Wij leveren enkel producten voor particulier gebruik. Als u de producten gebruikt voor enig commercieel of zakelijk doeleinde, of om door te verkopen, zullen we niet aansprakelijk zijn jegens u voor enig verlies van winst, zakelijk verlies, commerciële onderbreking of verlies van commerciële opportuniteit. 

10.5 Aansprakelijkheid voor handelingen van wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of tussenpersonen waarvoor wij verantwoordelijk zijn. Indien en voor zover onze aansprakelijkheid is uitgesloten of gelimiteerd, dan is zulke uitsluiting of limitering ook toepasselijk op onze wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en tussenpersonen. 

11. Hoe wij uw persoonsgegevens kunnen gebruiken

We verwijzen naar de Privacybeleid voor details over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. 

12 andere belangrijke voorwaarden

12.1 Wij mogen deze overeenkomst aan iemand anders overdragen. Onder deze algemene voorwaarden mogen wij onze rechten en plichten overdragen aan een andere organisatie. Wij zullen u steeds schriftelijk op de hoogte brengen als dit gebeurt en we zullen erover waken dat deze overdracht uw rechten onder deze overeenkomst niet zal aantasten. 

12.2 U hebt onze toestemming nodig om uw rechten aan iemand anders over te dragen (behalve dat u steeds onze garantie kan overdragen). U mag uw rechten en verbintenissen onder deze voorwaarden enkel overdragen aan een andere persoon als we hiermee schriftelijk instemmen. 

12.3 Niemand anders heeft enige rechten onder deze overeenkomst (behalve iemand aan wie u uw garantie overdraagt). Deze overeenkomst is tussen u en ons. Geen andere persoon zal enig recht hebben om naleving van één van de bepalingen van de overeenkomst te vorderen.

12.4 Als één van de bepalingen van deze Leveringsvoorwaarden ongeldig, nietig of onafdwingbaar wordt geacht, dan zullen de overgebleven bepalingen hierdoor onaangetast blijven. Elk van de paragrafen van deze voorwaarden staat op zich. Als één van deze voorwaarden ongeldig, nietig of onafdwingbaar wordt geacht, dan zullen de overgebleven paragrafen onverminderd van kracht blijven. 

12.5 Zelfs als we de handhaving van enig recht onder deze voorwaarden uitstellen, kunnen we dit later nog afdwingen. Als wij niet onmiddellijk aandringen dat u iets zou doen dat u verplicht bent te doen onder deze voorwaarden, of als we het nemen van actie tegen u wegens uw schending van de voorwaarden uitstellen, dan zal dit niet betekenen dat u deze dingen niet moet doen en het zal ons niet tegenhouden om actie tegen u te ondernemen op een later tijdstip. Bijvoorbeeld, als u een betaling mist en we spreken u hier niet op aan maar blijven de producten leveren, dan kunnen we nog steeds van u eisen dat u de betaling op een latere datum maakt. 

12.6 Welk recht is van toepassing op deze voorwaarden en waar u gerechtelijke procedures mag instellen. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door Engels recht met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Dwingend recht toepasselijk op consumenten die hun verblijfplaats hebben in uw jurisdictie is hierdoor niet uitgesloten. Voor klachten die niet anders opgelost kunnen worden wordt overeengekomen dat de Engelse rechtbanken niet-exclusieve rechtsmacht hebben. Dit betekent dat u een vordering tegen ons die voortvloeit uit deze voorwaarden mag brengen in een rechtbank ofwel in Engeland ofwel in de EU lidstaat waar u woont. 

12.7 Alternatieve geschillenbeslechting. Alternatieve geschillenbeslechting is een procedure waar een onafhankelijk orgaan de feiten van een geschil in overweging neemt en probeert om dit geschil op te lossen, zonder dat u naar een rechtbank moet gaan. Als u niet tevreden bent met hoe wij met een klacht zijn omgegaan dan wil u misschien wel de aanbieder van alternatieve geschillenbeslechting die wij gebruiken, contacteren. Gelieve bovendien op te merken dat geschillen voor online beslechting mogen worden ingediend bij het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie. 

ANNULERINGSFORMULIER

 

Aan:Centresoft Limited, Customer Services, 6 Pavilion Drive, Holford, Birmingham, West Midlands, B6 7BB, UK

Ik, ……………………………………………………………., meld hierbij dat mijn verzoek om mijn bestelling van de volgende producten te annuleren:

…………………………………………………………………………………………………..

bestellingsnummer: …………………………………………………………………………………..

Besteld op / ontvangen op: …………………………………………………………………………

Mijn adres: …………………………………………………………………………………………………..

Handtekening: ……………………………………………………………………………..

Datum: ………………………………………………………………………………………


Gelieve dit formulier na invullen per post te verzenden aan: Centresoft Limited, Customer Services, 6 Pavilion Drive, Holford, Birmingham, West Midlands, B6 7BB, VK.

Gelieve de producten waarvoor u uw bestelling hebt geannuleerd terug te zenden naar Centresoft Limited, p/a NBG EDV Handels und Verlags GmbH, Brunnfeld 2, D – 93133, Burglengenfeld, Deutschland opdat we de terugbetaling kunnen verwerken.

Meer informatie nodig?

Als je een vraag hebt, staat die misschien al in onze veelgestelde vragen

Ga naar veelgestelde vragen